กลุ่มเอเชี่ยน

ยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ

เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

เพื่อความสดของทุกคำอร่อย

วางใจ มั่นใจ แบรนด์คุณภาพปลอดภัย

We are the right choice!

กลุ่มธุรกิจ

สร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งศักยภาพในการเติบโต

ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์สู่สากล ด้วยนวัตกรรมคุณภาพ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มเอเชี่ยนยึดมั่นเพื่อรักษาและต่อยอดคุณค่าของอาหารนานาชนิด

นักลงทุนสัมพันธ์

ผลประกอบการปี 2567 (ไตรมาส 1)

รายได้จากการขายและการใช้บริการ
2,608
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
246
ล้านบาท
กำลังการผลิตรวม
191,900
ตัน / ปี
ศูนย์ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด