อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

เราสร้างสรรค์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

เป็นผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง ถุงเพาซ์ และถ้วยพลาสติก จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายธุรกิจ

เป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

SOUPS

Pumpkin cream soup Fish cream soup/ bisque

Clam cream soup with tuna, octopus and seaweed

Sushi soup

Japanese soup with raw tuna, lmitation crab meat
and seaweed

Tuna Soup

Tomato soup with tuna

Chicken comsumé

Chicken stock with an extensive flavor of chicken

Milk soup

Cream soup with chicken, dried tuna and milk flavour

Minced meat soup

Italian tomato soup with minced meat and vegetables

Italian soup

Italian tomato soup with chicken and cheese

SALADS

Tuna salad with Surimi

White tuna meat with surimi, carrots, seaweed and rice, served in clear sauce

Chicken with beef liver salad

Chicken and beef liver with carrots, pumpkin, peas and rice

Tuna salad

White tuna meat with carrots, seaweed and rice, served in clear sauce

Tuna chicken salad

Tuna and chicken with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken salad with salmon

Chicken and salmon with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken ham salad

Chicken and chicken ham with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken salad

Chicken with carrots, pumpkin, peas and rice

FISH DISHES

Topppings

Salmon, Grouper, Anchovies, Mussels, Octopus, Shrimp, Prawns (Krill),Crab meat, Imitation crab meat, Dried slices of tuna, Chicken, Chicken ham, Egg, Cheese, Rice, Seaweed,

Vegetables

(carrots, corncobs, pumpkin, asparagus, kale, peas, spinach, tomato, potato, etc.)

Fruits

(papaya, sweet corn, pineapple, cranberry, goji berry, etc.),

Basis

White tuna meat, Red tuna meat, Salmon, Mackerel, Sardine, Seabass

Filling medium

Water, Sauce, Stock, Jelly/ aspic

MEAT DISHES

Topppings

Chicken ham, Duck, Turkey, Lamb, Ostrich, Beef liver, Beef lung, Cheese, Chicken offal, Imitation crab meat, Dried slices of tuna, Crab meat, Salmon, Tuna roe, Egg, Rice, Seaweed,

Vegetables

(carrots, corncobs, pumpkin, asparagus, kale, peas, spinachtomato, potato, etc.)

Fruits

(papaya, sweetcorn, pineapple, cranberry, goji berry, etc.)

Basis

Chicken, Beef, Turkey, Duck, Lamb, Ostrich, Beef liver, Beef lung

Filling medium

Water, Sauce, Stock, Jelly/ aspic

MOUSSE

Tuna mousse

Chicken mousse

Salmon mousse

Two layers mouees

PATE

Fish paté

Red tuna meat and paté of tuna liver

Tuna paté

Smoked salmon paté

Chicken paté

We are the right choice