อาหารสัตว์น้ำ

ธุรกิจเติบโตด้วยความพร้อมทางการผลิต

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ให้บริการแบบครบวงจร

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำภายใต้แบรนด์ของตนเอง ทั้งในกลุ่มอาหารเม็ดจมและอาหารเม็ดลอย มีห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ ให้บริการลูกค้าในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพและสุขภาพสัตว์น้ำ พัฒนาคุณภาพอาหาร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิธีการเลี้ยงและการแก้ไขกรณีเกิดโรค

เป้าหมายธุรกิจ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามชนิดของอาหาร พร้อมให้บริการลูกค้าในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพและสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้สร้างผลประกอบการที่ดีและมีความผันผวนน้อยลง ขยายธุรกิจสู่การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอาหารเม็ดจมอย่างมั่นคง

ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ในเครือ

Calcium
Phosphorus
Lysine
Chlorine
Chloride
Methionine
Omega 3 & 6
DHA
Zinc
Vitamin C & E

Hero เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัทฑ์อาหารกุ้งกุลาดำชนิดโปรตีน 38%

Victor เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัทฑ์อาหารกุ้งขาวชนิดโปรตีน 38%

Allstar เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัทฑ์อาหารกุ้งขาวชนิดโปรตีน 35%

แชมป์ เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัทฑ์อาหารปลากินพืช

เอเซียน ฟิด เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัทฑ์อาหารสัตว์น้ำ

Rambo เป็นแบรนด์สำหรับอาหารปลากะพงคุณภาพสูง

Super Hero เป็นแบรนด์สำหรับอาหารปลากะพงคุณภาพสูง

รวยเพื่อน เป็นแบรนด์สำหรับอาหารปลากะพงชนิดโปรตีน 40%

Faster เป็นแบรนด์สำหรับอาหารปลาดุกคุณภาพสูงชนิดโปรตีน 30% และ 32%

We are the right choice