อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด

คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อสัตว์เลี้ยง

ผลิตจากเครื่องจักรอันทันสมัย ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับโภชนาการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด

ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอาหารสุนัขและแมว ตลอดจนสามารถผลิตอาหารประเภท Freeze Dry อีกทั้งยังสอดรับเทรนด์ใหม่ๆ ได้

We are the right choice