ทูน่า

กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารพร้อมทานที่หลากหลาย

กลุ่มธุรกิจทูน่า

เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องและถุงเพาซ์ (pouch) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ตลอดจนให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมทานจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก

เป้าหมายธุรกิจ

เอเชี่ยน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นผู้ผลิตที่คู่ค้าไว้วางใจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีและน่าพึงพอใจ และขยายธุรกิจไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

ทูน่า

Tuna Basic Menu

Solid Style Chunk Style Flake Style Shredded Style

Ready to Eat Menu

Main Raw Material
Tuna, Salmon, Tilapia, Seabass, Mackerel, Shrimp
Sauce Recipe
Dressing Sauce, Chilli Con Carn, Italian Sauce with Pasta, Satay Sauce with Noodle Pasta, Exotic Salad
Tuna Spread
Spread Classic, Spread with Ham & Cheese, Mayonnaises with Carrot and Sweet Corn, Mayonnaises & Water Chestnut
Tomato Sauce Recipe
Tomato & Basil, Tomato & Onion, Tomato Sauce
Thai Kitchen
Panang Curry, Yellow Curry, Green Curry, Mussaman Curry, Nam Prik Pad
Rice Recipe
Fried Rice, Mexican Rice, Panang Curry with Brown Rice, Green Curry with Brown Rice
Other
Hot & Spicy, Sweet Chilli, Marinade with Dill & Lemon, Smoked Oil, Oregano & Garlic, Lemon & Pepper, Tomato & Sweet Basil, Garlic & Hot Pepper

We are the right choice